Treść artykułu

Złączone dłonie a w nich postacie ludzi trzymających się za ręce

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje w sprawie najsłabszych

Finansowa pomoc państwa dla najsłabszych jest niewystarczająca wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W sprawie zmiany wysokości świadczeń i kryteriów dochodowych oficjalne pismo skierował do minister Marleny Maląg.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski o interwencję w sprawie niewystarczającej wysokości świadczeń dla rodzin za dziećmi, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Rzecznik Marcin Wiącek prosi Minister Rodziny i Polityki Społecznej o rozważenie skutecznego zabezpieczenia grup najsłabszych i najbardziej zagrożonych, można przeczytać na stronie internetowej urzędu.

− Pożądane byłyby pilne działania interwencyjne, a także systemowa modyfikacja mechanizmów waloryzacji i zmian wysokości świadczeń w szeroko rozumianym systemie pomocowym – pisze RPO Marcin Wiącek do minister Marleny Maląg.

Ludzie skarżą się na niewystarczającą, wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza, wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.

Marcin Wiącek uważa, że mechanizmy, tryby i terminy weryfikacji, zarówno kryteriów dochodowych, jak i wysokości świadczeń socjalnych, wymagają przeglądu i odpowiedniej modyfikacji. Powoduje to, że duża grupa osób w obliczu kryzysowej sytuacji, pozostaje poza wsparciem, a udzielana pomoc − ze względu na spadek jej wartości − nie tylko nie spełnia swych zadań, ale nie zaspokaja elementarnych potrzeb pozwalających na zabezpieczenie godności człowieka.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich