Treść artykułu

Jedna osoba trzyma drugą za rękę w geście wsparcia

Rozwiń swoje możliwości w Okręgu Łódzkim PZN

Okręg Łódzki PZN realizuje projekt „Poznaj swoje możliwości” współfinansowany przez PFRON, pozwalający skorzystać z m.in. poradnictwa, rehabilitacji oraz obsługi komputera.

Do projektu (trwa do 31.03.2021 r.) mogą się zgłosić: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równorzędne. Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pomocy rehabilitanta środowiskowego niewidomych i słabowidzących;
  • diagnostyki pedagogicznej;
  • poradnictwa społeczno-prawnego;
  • poradnictwa psychologicznego;
  • pomocy technicznej w doborze sprzętu elektronicznego;
  • zajęć usprawniających widzenie i dobór pomocy optycznych;
  • grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera;
  • grupowe zajęcia aktywizacji społecznej z zakresu zdrowego stylu życia, arteterapii, rozwoju osobistego;
  • indywidualnych instruktaży z zakresu rehabilitacji podstawowej;
  • wyjazdowych zajęć rehabilitacyjno-integracyjnych.

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane w siedzibie Okręgu Łódzkiego PZN, ul. Więckowskiego 13, w godz. 08.30-15.00. Informacje: tel. 42 633 44 18.

Fot. Shuterstock