Treść artykułu

Rozeznanie rynku nr 2 z dnia 15.09.2020 r. dotyczące przeprowadzenia wykładów, ćwiczeń, przygotowania do zajęć i przygotowania materiałów w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON pt. “Doszkalanie instruktorów orientacji przestrzennej”