Treść artykułu

Rozeznanie rynku dotyczące zatrudnienie na umowę zlecenie opiekuna merytorycznego ds. standardów, szkoleń, wolontariatu i specjalisty do organizacji upowszechniania w ramach projektu pt. “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. – ROZSTRZYGNIĘTE