Treść artykułu

Sukulenty w dużym powiększeniu

Rośliny, kwiaty i historie w Muzeum Emigracji w Gdyni

W Muzeum Emigracji w Gdyni przygotowaną nową wystawę pn. „Klimaks”. Opowiada ona o relacji łączącej człowieka i środowisko naturalne z perspektywy wyjazdów Polaków do Ameryki Południowej. Ekspozycja przygotowana została z myślą o wszystkich grupach odbiorców. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych tyflografik i audiodeskrypcji.

Na ekspozycję składają się m.in.: cykl fotograficzny Marianny i Katarzyny Wąsowskich, poetyckie utwory Urszuli Zajączkowskiej, prezentacja skrzynki Warda i działalności Fundacji Biodiversitatis, zajmującej się ochroną i badaniem gatunków roślin i zwierząt, występujących na zagrożonych zniszczeniem terenach leśnych w Kolumbii. Na potrzeby wystawy zrekonstruowano skrzynkę Warda – rodzaj specjalnego szklanego pudła, zaprojektowanego w XIX wieku. Służyła ona do transportu roślin, pozwalając przewozić je między kontynentami i uprawiać tam, gdzie wcześniej nie występowały.

Ekspozycja została przygotowana z myślą o wszystkich odbiorach, w tym osobach z dysfunkcją wzroku. Mogą oni bezpłatne wypożyczyć szkła powiększające do oglądania eksponatów, jak również wypożyczyć (w kasie) tyflografiki z wizerunkami roślin przedstawionych na wystawie. Opisy poszczególnych tyflografik w formie nagrań audio udostępnione są na stronie: https://polska1.pl/dostepnosc-wystawy-czasowej-klimaks/. Tam też umieszczony jest szczegółowy opis wystawy do odczytania przy pomocy czytnika tekstu.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą również skorzystać z opcji oprowadzania przez przewodnika po wystawie stałej Muzeum Emigracji. Szczegóły na stronie: https://polska1.pl/projects/muzeum-bez-wyjatku/

Fot. Unsplash