Rekomendacja aplikacji z 29.12.2015

Warszawa, 28.01.2016 r.

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
ul. Niecała 2, pokój 24, 00-098 Warszawa

REKOMENDACJA

W dniu 29 grudnia 2015 r. testerzy z Instytutu Tyflologicznego PZN uczestniczyli w testach pilotażu aplikacji dotyczącej nawigacji w centrum konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium (aplikacja niezależna od aplikacji Wirtualna Warszawa). W wyniku przeprowadzonych testów przekazujemy poniższe uwagi.

Przedstawiana przez nas rekomendacja dotyczy aplikacji stworzonej przez i na potrzeby Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na specyfikę miejsca i stopień skomplikowania przestrzeni, w pierwszej kolejności wskazane jest zastosowanie dodatkowych oznaczeń dotykowych w obrębie Centrum Nauki Kopernik, usunięcie przeszkód (w postaci przestawianych słupków, roll up’ów, puf, doniczek itp.) znajdujących się w obrębie ciągów komunikacyjnych oraz usystematyzowanie i zabezpieczenie przestrzeni dostępnej (słabo zabezpieczone spadki, konstrukcje na wysokości głowy). Bez tego sama nawigacja nie będzie w stanie wspomagać samodzielnego i bezpiecznego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących.

W aplikacji teren Centrum Konferencyjnego i Planetarium został podzielony na strefy. Do każdej lokalizacji wyznaczone zostały wirtualne ścieżki opatrzone komunikatami. Wszystkie istotne pomieszczenia zostały uwzględnione w opisach. Również zawarte zostały informacje o niebezpieczeństwach i trudnych miejscach występujących po drodze. Dzięki nawigacji osoby z dysfunkcjami wzroku zostaną poinformowane o istotnych miejscach w budynku i będą mogły poruszać się w miarę samodzielnie w jego obrębie. Należałoby zadbać jeszcze o doprecyzowanie stref, szczególnie w obrębie schodów w Centrum Konferencyjnym i na parterze Planetarium.

Nawigację można uruchomić jako komponent aplikacji Virtualna Warszawa, wtedy działa nawet sprawniej niż jako osobna nawigacja.

Warto byłoby rozważyć możliwość wprowadzenia do nawigacji opisów eksponatów znajdujących się w przestrzeni Planetarium, które stanowią atrakcję ale i wskazówkę dla użytkowników aplikacji (np. stanowisko z meteorytem czy skafander kosmonauty). Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie nawigacji po salach wystawowych, gdzie można byłoby opisać każdy eksponat i sposób korzystania z niego. Taka aplikacja byłaby świetnym produktem nie tylko dla osób z dysfunkcjami wzroku.