Rekomendacja aplikacji z 27.11.2015

Warszawa, 27.11.2015 r.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

REKOMENDACJE

W dniu 17 listopada 2015 testerzy z Instytutu Tyflolgicznego PZN uczestniczyli w testach pilotażu aplikacji Virtualna Warszawa dotyczącej nawigacji i gier w okolicach stacji metra Centrum Nauki Kopernik, Parku Odkrywców i Parku Fontann.

W wyniku przeprowadzonych testów Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny przekazuje poniższe uwagi.

Mocne strony aplikacji:

 • Interfejs aplikacji jest dostępny, jego obsługa nie sprawia trudności, przyciski są prawidłowo opisane.
 • Podawane przez aplikację komunikaty są zrozumiałe.
 • W większości przypadków aplikacja działa prawidłowo, udało się dojść do wyznaczonych miejsc.
 • Można ponownie wywoływać i odsłuchiwać komunikaty.
 • W momencie zmiany drogi aplikacja wytycza nową trasę.
 • Stworzenie dwóch trybów działania aplikacji (dla osób posługujących się wzrokiem i dla niewidomych)

Słabe strony aplikacji, nad którymi należy skupić się w przyszłości:

 • Aplikacja nie zawsze działa stabilnie (np. w zależności od pogody, sposobu trzymania).
 • Koniecznie jest trzymanie telefonu przed sobą, nie można go schować do kieszeni czy torby.
 • Podczas używania aplikacji telefon zużywa duże ilości energii i przy dłuższej pracy trzeba korzystać z dodatkowej baterii.
 • Podawane komunikaty nie zawsze są jednoznaczne dla użytkownika.
 • Brakuje opcji „tu jesteś”.
 • Czasami komunikaty pojawiają się zbyt późno.

Rekomendacje:

Aplikacja nadaje się do wspomagania samodzielnego poruszania się dobrze zrehabilitowanych osób niewidomych i słabowidzących. Szczególne korzyści przyniesie im możliwość samodzielnego poruszania się w obrębie stacji metra.

Twórcy aplikacji poczynili znaczny progres w stosunku do poprzednich wdrożeń nawigacji. Znacząco zmieniło się podejście do opisywania przestrzeni dla osób niewidomych.

Zdecydowanie popieramy kontynuowanie starań o ułatwienie osobom niewidomym samodzielnego poruszania się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych.

Przy tworzeniu wszystkich tras w nawigacji trzeba poświęcić szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa w poruszaniu się osób niewidomych oraz dążeniu do jednoznaczności użytych komunikatów.