Treść artykułu

Lekarz wyjaśnia coś pacjentowi

Rehabilitacja ze skierowania ZUS wznowiona

Od 4 sierpnia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. Do sanatorium, w pierwszej kolejności, kierowane będą osoby, których świadczenie dobiega końca oraz te, które przyjechały na rehabilitacje po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus z powodu pandemii.

Osoby skierowane na rehabilitację w trybie stacjonarnym (wyjazd do sanatorium na 24 dni) otrzymają zawiadomienie. Następnie zobowiązane są do kontaktu z ośrodkiem i podanie aktualnego numeru telefonu. Przedstawiciele ośrodka będą się kontaktować, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV 2. Test należy wykonać najwcześniej 6 dni przed planowanym przyjazdem.

Ważne, aby pamiętać, że w trakcie zabiegów rehabilitacyjnych osoba korzystająca z nich musi być wyposażona w środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice.

Rehabilitacja ze skierowania ZUS odbywa się w dwóch wariantach – ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie (pobyt w sanatorium przez 24 dni).

Źródło: PFRON
Fot. Shutterstock