Treść artykułu

Zdjęcie oka w dużym przybliżeniu

Ratunek dla chorych na ZBNO

We wrześniu został utworzony nowy program lekowy leczenia zapalenia błony naczyniowej oka – ZBNO. Kuracja adalimumabem może uratować wiele osób od cierpienia i utraty widzenia.

Na ZBNO  w Polsce choruje  stosunkowo mała grupa pacjentów. Z danych wynika, że są to głównie osoby w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo, które  przeszły już wiele kuracji lekowych nie przynoszących rezultatu. Lekiem ostatniej szansy dla osób tracących wzrok z powodu  ZBNO jest lek adalimumab, który do tej pory był dla polskich pacjentów niedostępny. Polski Związek Niewidomych i stowarzyszenie Retina AMD Polska zabiegały o tę terapię od dwóch lat. Nowo utworzony program lekowy zmienia tę sytuację.

Dzięki decyzji ministra zdrowia dotyczącej utworzenia programu lekowego, pacjenci z ZBNO będą mieli zapewnione leczenie na najwyższym poziomie, zgodnym ze wskazaniami europejskich towarzystw naukowych. Na to rozstrzygnięcie chorzy czekali od lat.

Fot.Unsplash