Okładki nowych publikacji wydanych przez PZN.

Nowe publikacje tyflologiczne w PZN!

W 2019 r. ukazały się następujące pozycje wydawnicze:

  1. Przegląd Tyflologiczny nr 1-2/2019 (rozwijanie i rehabilitacja wzroku osób słabowidzących) praca zbiorowa, cena 15 zł,
  2. Zeszyty Tyflologiczne nr 24, Anna M. Florek „Zabawy bez zabawek”, cena 15 zł (drugie wydanie),
  3. „Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem”– Natalie C. Barraga, cena 500 zł.

Przypominamy, że jeśli chodzi o ostatnio wydane publikacje, to w 2017 r. ukazały się Materiały Tyflologiczne nr 18 „Być Mamą, być Tatą, poradnik dla niewidomych rodziców”, praca zbiorowa, cena 15 zł.

Można je zamawiać w Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN pod adresem rehabilitacja@pzn.org.pl. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Baza wiedzy, Publikacje tyflologiczne.