Treść artykułu

Przejazdy ulgowe autobusami ekspresowymi

Na skutek wielu uwag dotyczących braku zniżek dla osób niewidomych na przejazdy autobusami ekspresowymi, Polski Związek Niewidomych w dniu 17. 04. 2015 roku wystosował pismo do ministrów wielu instytucji rządowych: Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Finansów, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawny, przewodniczących Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W piśmie tym postulowaliśmy podjęcie kroków w celu nowelizacji ustawy z dnia 20. 06. 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów w środkach publicznego transportu zbiorowego, tak, aby ulgi na przejazdy autobusami ekspresowymi dotyczyły także osób niewidomych. W odpowiedzi na nasze propozycje otrzymaliśmy pisma z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów, w których przypomniano nam, że osobom niewidomym przysługuje wiele ulg na przejazdy komunikacją kolejową, a także autobusową, tym samym nie przywiduje się zmian w tym zakresie. Instytucje te zwróciły uwagę na potrzebę zrównoważenia interesu państwa z potrzebami wielu grup społecznych. W związku z powyższym, przykro nam, ale sytuacja osób niewidomych korzystających z usług przedsiębiorstw oferujących przejazdy autobusami ekspresowymi w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN