Treść artykułu

Zdjęcie. Pomocna dłoń. Jedna osoba podpiera się na ręce drugiej.

Przede wszystkim bezpieczeństwo. Placówki dziennego pobytu otwarte od 25 maja

Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejny etap odmrażania życia społecznego. Możliwe będzie m.in. wznowienie działalności placówek dziennego pobytu. – Pragnę zaznaczyć, że umożliwienie nie oznacza obowiązku otwarcia placówek natychmiast po 24 maja. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom – podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik. Ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów.

Przed nami kolejny etap powrotu do nowej normalności w czasie epidemii koronawirusa. Po 24 maja działalność będą mogły wznowić:

  • placówki wsparcia dziennego,
  • dzienne domy i kluby seniora,
  • dzienne domy pomocy,
  • środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • podmioty zatrudnienia socjalnego.

– Bezpieczeństwo to słowo klucz, które powinno towarzyszyć nam dzisiaj na każdym kroku. Dlatego też przygotowaliśmy szczegółowe rekomendacje dla placówek dziennego pobytu, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno podopiecznym, jak i pracownikom – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat otwarcia wspomnianych placówek i zasad ich funkcjonowania można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/10-pytan-o-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu.

Zalecenia dla placówek dziennego pobytu

Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia i zostaną przekazane wojewodom, samorządom i prowadzącym placówki. Dotyczą one przede wszystkim organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w placówkach.

To m.in. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby, np. przy czynnościach pielęgnacyjnych). Zalecane jest też umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym. Ważne jest, by promować zasady higieny i  zapewniać dostęp do środków czystości.

– Osoby prowadzące treningi czy zajęcia powinny w miarę możliwości osłaniać nos i usta. Co ważne, uczestnicy powinni być w sposób jasny i zrozumiały informowani o powodach stosowania takich rozwiązań. Szczególną uwagę należy też zwrócić na bezpieczeństwo w trakcie spożywania posiłków – unikanie jedzenia w jednym czasie przez wszystkich podopiecznych, korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, mycie i dezynfekowanie stolików po każdym spożywającym posiłek – wylicza wiceminister Wdówik.

Kierownik lub dyrektor placówki pobytu dziennego powinien na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa. Uczestnicy i personel powinni być informowani o ryzyku, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wytycznych sanitarnych.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Telefony komórkowe nie powinny być pozostawiane na powierzchniach ogólnodostępnych, należy je w miarę możliwości dezynfekować.

Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć (klamki, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, klawiatury, włączniki świateł itd.).

Bieżąca dezynfekcja toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.

Ważne! Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy czy na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

Rekomendacje dotyczą też zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, a także w przypadku wystąpienia zakażenia.

Możliwość, nie przymus. Najważniejsze jest bezpieczeństwo

– Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że po 24 maja umożliwiamy wznowienie działalności placówek dziennego pobytu – nie oznacza to, że muszą być one otwarte natychmiast, już od poniedziałku. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Co ważne, ostateczna decyzja będzie zależała od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów – zapewnia wiceminister Paweł Wdówik.

Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu, jak i szczegółowe wytyczne z podziałem na konkretne typy placówek znajdą Państwo na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/aktualnosci/rekomendacje%20dla%20placowek%20wspacia%20dziennego%20po%20akceptacji%20GIS.pdf

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Fot. Unsplash