Treść artykułu

Seniorka trzymająca białą laskę siedzi na ławce i rozmawia ze starszym mężczyzną

Przeczytaj Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023!

Dostępne jest już najnowsze wydanie „Informatora dla osób z niepełnosprawnością”. Poradnika przygotowanego przez ZUS we współpracy z PFRON-em. Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego oraz uprawnień pracowniczych. Czytelnicy mogą też uzyskać informacje na jakie wsparcie mogą liczyć z PFRON-u.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nową edycję poradnika dla osób z niepełnosprawnością. Znajdują się tam praktyczne informacje dotyczące świadczeń, rent, rehabilitacji, a także wsparcia w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. W poradniku znajdują się informacje dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego, warunków rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych.

Zainteresowani mogą tu też znaleźć wskazówki, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich pracodawcy. Omówione zostały zasady ubiegania się o tego typu wsparcie oraz warunki jego udzielania. Z poradnika można się np. dowiedzieć, jakie jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, a także, o jakie wsparcie można się ubiegać w zakresie finansowania szkoleń  i staży. Opisano również dofinansowanie rehabilitacji. Autorzy przedstawili też reguły składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Publikacja powstała przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wersja elektroniczna „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023” jest dostępna na stronie: https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8?t=1693382521041.

Źródło: PFRON