Treść artykułu

Makieta ośrodka w Owińskach w tle napis 75 lat

Priorytetem dla nas jest empatia i troska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach ma już 75 lat. To tutaj uczą się dzieci słabowidzące, niewidome i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Nauczyciele z pasją i zaangażowaniem podchodzą do każdego ucznia. Najważniejszym ich celem jest dążenie do maksymalnego rozwoju każdego wychowanka na miarę jego możliwości.

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się 3 czerwca br. w ośrodku w Owińskach. W wydarzeniu uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele, a także goście m.in. minister Paweł Wdówik, arcybiskup Stanisław Gądecki, Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego, przedstawiciele władz lokalnych. W spotkaniu uczestniczył też Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji oraz pracownik Centrum Komunikacji.

− Edukacja dla osób z niepełnosprawnościami jest tym, co zwiększa ich szanse na niezależne życie. Wpływ na to ma także nie finansowa pomoc państwa, a możliwość samodzielnego osiągania dochodów poprzez pracę. Należy dążyć do tego, aby poprawić wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i pracujemy nad tą kwestią – powiedział Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Placówka mieści się w budynkach zabytkowych Cysterskiego Opactwa, które zostały zaadaptowane do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących. Samorząd na modernizację tego miejsca w ciągu lat przeznaczył ponad 50 mln zł, z czego 12 mln pochodziło z funduszy unijnych.

− Mimo że ośrodek nazywa się oficjalnie specjalny, to tak naprawdę ma charakter specjalistyczny. Możemy pochwalić się wysoce wykwalifikowaną kadrą do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. To właśnie u nas powstają specjalne programy, nowatorskie pomoce specjalistyczne, które stanowią inspirację dla innych placówek. Mamy też bogatą ofertę zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, wspomagających oraz rozwijających zainteresowania. Wartością nadrzędną naszej placówki jest empatia i troska o uczniów – mówił na spotkaniu Bartłomiej Maternicki, dyrektor ośrodka.

Placówka w Owińskach zrzesza kilka jednostek. Jest tu szkoła podstawowa oraz szkoły ponadpodstawowe: liceum, szkoła branżowa, szkoła przysposabiająca do pracy, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także przychodnia okulistyczna. Teren ośrodka to takie małe miasteczko, gdzie wszystko jest w jednym miejscu.

Dumą placówki jest rozległy park orientacji przestrzennej. Jedyny w Europie, na taką skalę, służący rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Jest tu też Muzeum Tyflologiczne posiadające kolekcję ponad 3 tys. eksponatów i obiektów związanych z kulturą i edukacją osób niewidomych. Dodatkowo w tym miejscu działa laboratorium tyfloakustyczne, w którym wychowankowie uczą się pracy z dźwiękiem i jego wykorzystywania przy samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni. Co ciekawe, w planach jest stworzenie biblioteki zapachów, gdzie uczniowie mieliby zajęcia.

– Szkołę tworzą ludzie, dla których praca jest pasją, powołaniem i misją. Nie tylko nauczyciele czy wychowawcy, lecz także wszyscy pracownicy dbają o to, aby ośrodek był drugim domem dla uczniów. Szczęście dziecka, jego uśmiech i bezpieczeństwo są dla nas wszystkich priorytetem – mówił dyrektor placówki.

W trakcie uroczystość dyrektor Maternicki wręczył przyjaciołom ośrodka pamiątkowe pióra, nagrodził również nauczycieli, którzy przez lata pracowali w tym miejscu.

Po części oficjalnej wyświetlony został film przedstawiający początki ośrodka, a potem kolejne etapy rozwoju. Następnie uczniowie zaprezentowali swój występ, który bardzo spodobał się zebranym. Potem goście indywidualnie składali gratulacje na ręce dyrektora placówki.

 

Dyrektor ośrodka w Owińskach przemawia

Występ uczniów na scenie

Prezes ZG PZN, E.Oleksiak, dyrektor ośrodka w Owińskach

Przed wejściem do ośrodka w Owińskach