Symbol paragrafu na szarym tle

Prezydent podpisał ustawę o dostępności

Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami – takie zapisy zawiera ustawa Dostępność Plus. W poniedziałek, 19 sierpnia, dokument podpisał Prezydent.

Ustawa ma na celu poprawę dostępności instytucji publicznych (szkół, urzędów, uniwersytetów, placówek służby zdrowia). Będą one musiały dostosować budynki do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez montaż pochylni i ramp dojazdowych, wprowadzenie specjalnych oznaczeń, zainstalowanie urządzeń ułatwiających  poruszanie się i komunikację osobom niewidomym, głuchym czy na wózkach. Dla osób z dysfunkcją wzroku przewidziane są udogodnienia w postaci elementów kontrastowych i wypukłych. W indywidualnych przypadkach osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta.

Jeśli podmiot publiczny nie spełni wymagań zapisanych w ustawie, będzie można złożyć na niego skargę za brak dostępności. Jeśli mimo to nie zastosuje się do zaleceń, zostanie ukarany karą pieniężną przez PFRON. Instytucje spełniające standardy dostępności będą mogły ubiegać się o uzyskanie certyfikatu. Ten natomiast uprawni je do uzyskania 5% zniżki we wpłatach przekazywanych do PFRON-u.

Rządowym koordynatorem dostępności będzie minister inwestycji i rozwoju. W tych działaniach wesprze go Rada Dostępności. Do tego każdy organ władzy publicznej do września 2020 r. musi wyznaczyć w swoim urzędzie (m.in. w ministerstwach, urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, sądach i prokuraturach) koordynatora dostępności.

Oprac. na podstawie PAP