Prace zrealizowane w listopadzie

Dnia 16 listopada 2019 roku zostało przeprowadzone spotkanie warsztatowe dotyczące nowych standardów. Uczestnikami byli Instruktorzy, opiekunowie merytoryczni, trenerzy rodzin zastępczych oraz twórcy standardów. Miało na celu prezentację każdego ze standardów pod kątem analizy studium przypadku psa od szczeniaka do śmierci. Dało możliwość dyskusji na temat wątpliwości rozumienia poszczególnych zapisów. Odbyło się ono w Sali konferencyjnej w Hotelu IBIS przy ul. Muranowskiej 2. Wykłady prowadzili eksperci przygotowujący standardy: Irena Semmler, Monika Marcelewicz, Elżbieta Łukasiak, Monika Krzemińska, Elżbieta Oleksiak, Agnieszka Kwolek. Wzięło w nim udział łącznie 13 osób (wraz z wykładowcami) w tym 2 mężczyzn i 11 kobiet.

W weekend 23-24 listopada 2019 roku odbyło się także szkolenie teoretyczne w wymiarze 12h z zakresu kynologii przeprowadzone przez Pana Andrzeja Kłosińskiego. Jest on kynologiem i psychologiem z wykształcenia, dyrektorem COAPE Polska. Szkolenie także odbyło się w Sali Konferencyjnej w Hotelu IBIS przy ul. Muranowskiej 2. Wzięło w nim udział 17 aplikantów na trenerów w tym 3 mężczyzn i 14 kobiet.

Centrum Rehabilitacji