Prace podzespołów w miesiącu sierpniu

W ostatnim okresie pracy nad standardami eksperci PZN wielokrotnie dokonywali analizy wszystkich standardów w celu przygotowania wersji do konsultacji społecznych i wersji dla Komitetu Sterującego: standardów wdrożenia fundraisingu, hodowli oraz pozyskiwania psów, zasad przekazywania psów, metodyki szkolenia osób przygotowujących psy, szkolenia psów przewodników, szkoły psów przewodników i wolontariatu w szkole psów przewodników. Dokonywali także oceny przygotowanej przez prawnika opinii prawnej dotyczącej sytuacji osób niewidomych i słabowidzących poruszających się z psem przewodnikiem pod katem wprowadzenia zmian wynikających z przygotowywanych standardów.

Członkowie podzespołu ds. opracowania standardów formalno-instytucjonalnych czterokrotnie otrzymywali standardy do analizowania i dokonywania poprawek.

Poprawki te dotyczyły odpłatności za psa, psiego hotelu, rodzin zastępczych, dobrostanu psa z powodu długotrwałej nieobecności rodziny zastępczej, BHP, ujednolicenia słownika terminów.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowywania zasad szkolenia trenerów i podnoszenia kompetencji instruktorów ponownie analizowała i wprowadzała poprawki zaakceptowanego już standardu po konsultacjach społecznych.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowania zasad przekazywania psów przewodników pracowała nad tekstem standardów w zakresie analizy przetłumaczonych materiałów dotyczących szkoły psów przewodników w Chorwacji; przygotowywała poprawki i uzupełnienia do standardu dotyczące uściślenia zapisów, zmiany zapisów kontrowersyjnych, uzupełnienia oceny wstępnej kandydata o brakujące elementy, ujednolicenia rozbieżnych zapisów między treścią standardu dotyczącą oceny kandydata w ramach kwalifikacji zaawansowanej kandydata a załącznikami – protokołami z tej oceny oraz wprowadzenia uzupełnień zgodnie przyjętym w standardzie celem tej kwalifikacji, zapoznawała się z nowymi propozycjami ekspertów odnośnie zmian i wprowadzenie do tekstu niektórych sugestii i ustosunkowywała się do innych.