Prace podzespołów w lipcu

W miesiącu lipcu eksperci z PZN pracowali wymieniając maile, telefonicznie i uczestnicząc w wyjeździe studyjnym do Czech.

15 i 22 lipca 2019 r. po uzyskaniu uzupełnień od członków zespołu ds. formalno-instytucjonalnych, została przekazana kolejna wersja standardów do PFRON. Na nowo przepracowano słownik terminów występujących we wszystkich standardach. W zmienionym standardzie formalno-instytucjonalnym opisano zagadnienia dobrostanu dla wolontariuszy, trenerów, instruktorów pod kątem potrzebnych powierzchni lokalowych; wycofania psa, emerytowania, procedury adopcyjnej, organizacji pochówku. Opisano także zagadnienia dotyczące współpracy z placówką weterynaryjną. Ze standardu szkolenia psów przeniesiono zapisy dotyczące adopcji i zasad etycznego traktowania psa. Doprecyzowano rolę organizacji partnerskich w sytuacji, kiedy nowa organizacja wyrazi chęć szkolenia psów. Doprecyzowano też zasady monitorowania i certyfikowania szkół.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowywania zasad szkolenia trenerów i podnoszenia kompetencji instruktorów pracowała nad ostateczną wersją standardu, ujednoliceniem wymiaru godzin szkolenia trenera oraz nad edycją części standardu na formę tabelaryczną.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowania zasad przekazywania psów przewodników pracowała nad tekstem standardów w zakresie opisania rozwiązań stosowanych przy przekazywaniu psów za granica, opracowaniem ramowej umowy przekazywania psa.

Eksperci opracowali sprawozdanie z wizyty studyjnej w Chorwacji. Analizowali przetłumaczone teksty z wizyty w Chorwacji. Dwóch ekspertów z PZN uczestniczyło w wyjeździe studyjnym i szkoleniu w szkole prowadzonej przez Fundację Matylda w Czechach w terminie 8-10. 8.07. 2019 roku. Analizowano, opiniowano i uczestniczono w dyskusji nad standardami dotyczącymi wolontariatu, fundraisingu, hodowli oraz pozyskiwania psów do szkolenia i szkolenia psa.