Treść artykułu

Uczestnicy i prowadzący na spotkaniu o Wielozmysłowym Słowniku Sztuki.

Poznaj „Wielozmysłowy Słownik Sztuki”

13 października br. Polski Związek Niewidomych uczestniczył w spotkaniu, które zorganizowała Fundacja Wielozmysły, aby lepiej poznać „Wielozmysłowy Słownik Sztuki”. Był to owocny czas, padło wiele pomysłów i propozycji związanych ze wzbogaceniem słownika zarówno ze strony uczestników, jak i organizatorów. Każdy pobudził swoją wyobraźnię, a także wszystkie zmysły. 

„Wielozmysłowy Słownik Sztuki” to narzędzie edukacyjne, które można wykorzystać w pracy nie tylko z dziećmi i młodzieżą, lecz także z dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jest to praktyczna pomoc, po którą mogą sięgnąć zarówno nauczyciele, jak i edukatorzy. Co więcej, słownik został zaprojektowany w taki sposób, aby każdą z jego części można było odtworzyć własnoręcznie. Jest więc stworzony z materiałów, które można wykonać szybko i przy niskim nakładzie kosztów.

W „Wielozmysłowym Słowniku Sztuki” znajdują się wyjaśnienia podstawowych haseł z zakresu historii sztuki wraz z przykładami ćwiczeń, które pozwalają je lepiej zrozumieć. Narzędzie zawiera także pomoce sensoryczne: dźwiękowe, zapachowe oraz dotykowe. Podczas spotkania można było dotknąć poszczególnych tablic z fakturami, usłyszeć dźwięki i poczuć różne zapachy.

– Każdy element, z którego powstał słownik, był niejednokrotnie sprawdzany, testowany zarówno przez młodsze, jak i starsze osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Budujące jest usłyszeć od tych osób: „Już wiem trochę bardziej, więcej (…)” – podkreśliła Adrianna Lau, autorka dzieła.

Należy zaznaczyć, że poradnik metodyczny jest nieodłączną częścią słownika, gdyż znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące narzędzia edukacyjnego, m.in. wskazówki, jak z niego korzystać czy spis haseł wraz z wyjaśnieniami, ćwiczeniami i przykładami, które pomogą je lepiej zrozumieć.

O całym procesie projektowym opowiedział Jan Pfeifer, który odpowiada za projekt i realizację dzieła: – Chcieliśmy stworzyć otwarte narzędzie, podobne do skrzynki, z którą niegdyś malarz wychodził w wybrane miejsce i mógł ją wykorzystać – wyjaśnił. Artysta stworzył również do niego pomoce dźwiękowe.

W drugiej części spotkania był czas na zabawę. Uczestnicy poznali zasady gry Taboo i mogli je przećwiczyć w parach.

Wszystkie materiały, tj. tyflografiki, spis haseł, poradnik metodyczny czy karty do gry dostępne są do pobrania na stronie: https://www.wielozmysly.org/pl/slownik-sztuki.

 

IJ/Centrum Komunikacji PZN

Fot. IJ/Centrum Komunikacji PZN

Prowadzący spotkanie prezentują hasło "perspektywa" z Wielozmysłowego Słownika Sztuki.Materiały, które tworzą Wielozmysłowy Słownik Sztuki.Uczestnik poznaje hasło "światło rozproszone" z Wielozmysłowego Słownika Sztuki.Uczestnicy podczas gry w Taboo.