Treść artykułu

Jedna osoba trzyma drugą za rękę w geście wsparcia

Potrzebna zmiana przepisów o świadczeniach dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

12 października rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg o zmianę przepisów o świadczeniach dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wyjaśnił, że chodzi o jeden z zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zapis ten stanowi, że „świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone m.in. prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego czy świadczenia przedemerytalnego”.

Zdaniem rzecznika „przez brak możliwości wybrania korzystniejszego świadczenia wielu opiekunów osób z niepełnosprawnością traci tysiące złotych rocznie”. Dlatego zwrócił się z apelem do Marleny Maląg o zmianę tego przepisu. Mikołaj Pawlak uważa, że „dokłada on cierpień tym osobom, które są ciężko doświadczone przez życie, a mimo to robią wszystko, bo wspomóc podopiecznych w walce z bolesną codziennością”.

Krzywdzące przepisy

W wystąpieniu do szefowej MRiPS rzecznik opisał przykład, gdy matce dziewczynki mającej orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej opieki i współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji odmówiono przyznania świadczenia z uwagi na uprawnienie do renty socjalnej, mimo że renta ta jest aż o kilkaset złotych niższa niż świadczenie pielęgnacyjne (które od stycznia 2020 r. wynosi 1830 zł).

Pawlak ocenił, że „niewątpliwie intencją ustawodawcy wprowadzającego wyłączenie od otrzymywania świadczenia z uwagi na inne ustalone uprawnienie było założenie, aby uprawniony opiekun nie pobierał świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy otrzymuje świadczenie wyższe”.

Zauważył, że gdy to świadczenie pielęgnacyjne było uchwalane, jego kwota wynosiła mniej niż np. najniższa emerytura. „Teraz jednak jest już odwrotnie, co pozbawia w całości świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna otrzymującego od państwa znacznie mniejsze pieniądze z innego tytułu” – wskazał Pawlak.

Dlatego zdaniem RPD ministerstwo powinno podjąć działania na rzecz zmiany tego prawa. Wyraził jednocześnie opinię, że rozwiązaniem dla tej sytuacji mogłoby być „pomniejszenie wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego o wartość pobieranego przez opiekuna świadczenia”.

Źródło: PAP

Fot. Shutterstock