Ponad 200 książek bezpłatnie w otwartym dostępie

Ponad 200 książek bezpłatnie w otwartym dostępie

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego udostępniło bezpłatnie ponad 200 książek, które można pobrać w ramach inicjatywy otwartego dostępu. Publikacje są w formacie PDF, a część z nich ma warstwę tekstową, co pozwala na ich odczyt przez program udźwiękawiający. 

Jak możemy przeczytać na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Koncepcja otwartego dostępu (Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo”.

Przed pobraniem można zapoznać się ze spisem treści. Aby pobrać książkę, należy nacisnąć przycisk „otwarty dostęp”. Obecna odsłona serwisu zawiera pewne braki utrudniające pobieranie publikacji przez osoby niewidome. Niektóre z książek są tylko w postaci graficznej. Warto więc zastosować się do poniższych wskazówek:

  • po wybraniu odpowiedniej książki i kliknięciu przycisku „wolny dostęp” zostanie pod nim wyświetlony link o treści „wydawnictwo.uni.lodz.pl”,
  • aby pobrać książkę, najedź na ten link i z menu kontekstowego wybierz opcję „zapisz element docelowy jako”, zapisz plik na dysku; kliknięcie w link spowoduje otwarcie książki w przeglądarce,
  • sprawdź, czy książki rzeczywiście się otwierają i wyświetlają jako tekst.

Pełna lista książek dostępna jest na stronie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/ksiazki-w-otwartym-dostepie/.