Treść artykułu

Brać pod lupę - obrazek symboliczny

Opinia PZN w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej pn. Green Paper on Ageing

Polski Związek Niewidomych wziął udział w konsultacjach społecznych raportu Komisji Europejskiej na temat starzenia się społeczeństw pn. „Green Paper on Ageing” i apelował o włączenie do raportu zagadnień związanych z ochroną wzroku. Opinia spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli komisji, którzy zajmują się tą tematyką.

 Polski Związek Niewidomych w swoim piśmie napisał m.in.: „Mimo rozwoju medycyny jest wciąż wiele schorzeń, na skutek których każdego roku setki tysięcy ludzi traci wzrok, stając się niesamodzielnymi i zależnymi od innych. Dlatego nie wolno nam tracić z oczu wartości jaką ma wzrok w procesie aktywnego starzenia się (…). Krótko mówiąc, wielu uważa, że ​​aktywny umysł i ciało są kluczem do aktywnego starzenia się, jednak zielona księga komisji pomija to, że podstawą prawie wszystkich tych działań jest zdrowy wzrok. Oczy są bramą mózgu i ciała do świata. Zielona księga komisji w sprawie starzenia się nie bierze tego pod uwagę, dlatego wzywamy komisję oraz rządy europejskie do podjęcia działań w celu zapewnienia, że ​​zdrowie oczu zostanie uznane za główny filar zdrowego i aktywnego starzenia się (…). Wraz ze starzeniem się światowej populacji, zwłaszcza w Europie, gdzie proces ten jest bardziej wyraźny, częstość występowania zaburzeń wzroku będzie rosła. Do 2050 r. starzenie się populacji, wzrost gospodarczy i urbanizacja mogą doprowadzić do sytuacji, że na świecie będzie około 895 milionów osób z upośledzeniem wzroku do widzenia w dali, z czego 61 milionów będzie niewidomych (…)”.

Z gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Dubravki Šuiki została przesłana odpowiedź na to pismo: „Przyjęliśmy z uwagą to, co piszą Państwo o znaczeniu zdrowia oczu w procesie starzenia się. Przekazaliśmy Państwa wiadomość kolegom zajmującym się tym tematem, aby uwzględnili ją w konsultacjach dotyczących zielonej księgi w sprawie starzenia się. Jesteśmy wdzięczni, że poświęcili Państwo czas, aby podzielić się wiedzą ekspercką w tej dziedzinie. Będzie ona stanowiła cenny wkład w konsultacje. Ich procedura dobiegła już końca i zaczynamy obecnie analizować nadesłane uwagi”.

Pliki do pobrania