Treść artykułu

Młoda kobieta w kasku jedzie hulajnogą po mieście

Interwencja PZN w sprawie hulajnóg

W związku z licznymi napływającymi do Polskiego Związku Niewidomych skargami na niewłaściwe parkowanie hulajnóg elektrycznych, organizacja skierowała pismo w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Poniżej załączamy uzyskane odpowiedzi.

Odpowiedź od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

„Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie podjęcia działań na rzecz zmiany przepisów prawnych dotyczących parkowania hulajnóg elektrycznych uprzejmie informuję, iż regulacje prawne dotyczące parkowania hulajnóg elektrycznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom przestrzeni publicznej ze szczególnymi potrzebami są dla mnie bardzo ważnym zagadnieniem. Warto podkreślić, że poruszony problem został zasygnalizowany Ministrowi Infrastruktury przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami zanim podjęto prace na rzecz prawnego uregulowania kwestii hulajnóg elektrycznych.

W czasie prac nad nowelizacją ustawy »Prawo o ruchu drogowym«, która wprowadzała przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, wielokrotnie spotykałem się z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w celu wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo pieszym użytkownikom ruchu z dysfunkcją narządu wzroku.

Sygnały, które otrzymuję od osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz wskazują, iż obowiązujące od dwóch lat regulacje w dostateczny sposób nie zapewniają bezpieczeństwa pieszym ze szczególnymi potrzebami.

W związku z powyższym zapewniam, iż podejmuję działania na rzecz zmiany obowiązujących przepisów dotyczących m.in. hulajnóg elektrycznych, tak aby zapewniały one swobodny dostęp do infrastruktury drogowej osobom niewidomym i słabowidzącym.

Z wyrazami szacunku

Paweł Wdówik
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych”.

 

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury:

„Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia br., w sprawie zmian przepisów dotyczących zasad parkowania hulajnóg elektrycznych, Departament Transportu Drogowego poniżej przedstawia następujące informacje.

Departament Transportu Drogowego uprzejmie informuje, że przepisy dotyczące urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg elektrycznych zostały wprowadzone do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późń. zm.), ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 720) oraz będą przedmiotem analizy przeprowadzonej w ramach ewaluacji ex-post.

Ewaluacja ex-post przepisów dotyczących urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg elektrycznych zostanie przeprowadzona po roku obowiązywania wszystkich przepisów ustawy, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.

Z poważaniem

Renata Rychter
Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego”.

 

Fot. Unsplash