Treść artykułu

Starsza kobieta rozmawia w gabinecie z okulistką

Polski senior żyje dłużej, ale niestety nie w zdrowiu

Ponad połowa polskich seniorów leczy się z powodu trzech lub więcej chorób, głównie układu krążenia, nowotworów, schorzeń metabolicznych i endokrynologicznych. Tak wynika z ostatnio przeprowadzonych ogólnopolskich badań starszych osób. Seniorzy powinni zostać objęci długoterminową opieką, w ramach której byłoby świadczenie medyczne i społeczne zapewniane przez wyszkolone służby.

Mamy dwa podstawowe problemy. Pierwszy to nasz polski, że społeczeństwo bardzo szybko się starzeje. Drugi uniwersalny – musimy rozpoznać lepiej fizjologię starzenia się i zobaczyć u osób w podeszłym wieku, co jest jeszcze fizjologią, a co już jest chorobą. Ważne jest poznanie symptomatologii wielu chorób, które u osób młodych mogą przebiegać inaczej niż u starszych – mówi prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik projektu PolSenior2. – Biorąc pod uwagę, że za 15 lat w Polsce będzie 2,5 mln osób powyżej 80 roku życia, polityka społeczna i zdrowotna państwa musi się do tego dostosować.

Z badań przeprowadzonych przez zespół badawczy wynika, że u 75 proc. kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia występuje nadciśnienie tętnicze. Tylko co ósmy senior ma wartości ciśnienia krwi w granicach ciśnienia optymalnego lub prawidłowego. Wśród wszystkich chorych z nadciśnieniem tętniczym w wieku 60+ tylko co trzecia osoba jest skutecznie leczona, a co piąta nie jest świadoma tej choroby.

9,7 proc. badanych przebyło chorobą nowotworową lub zmaga się z nią obecnie. Seniorzy cierpią na choroby metaboliczne, np. cukrzycę i endokrynologiczne, zespół kruchości, a także demencję. Często doświadczają urazów mechanicznych spowodowanych ograniczeniem sprawności ruchowej. Co więcej 26 proc. seniorów ma depresję. Co piąta osoba wymaga pomocy przy jedzeniu, ubieraniu się, toalecie. Seniorom częściej zdarzają się upadki, które powodują urazy, złamania. Na ocenę sytuacji zdrowotnej seniorów rzutują też czynniki ekonomiczne, co 10 respondent w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miał środków na zakup leków.

PolSenior2 to największe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia osób starszych, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jakości życia. Celem badania była kompleksowa ocena stanu zdrowia tej grupy, która pozwoli wprowadzić optymalną dla ich potrzeb politykę zdrowotną i opiekuńczą.

Z badań wynika, że należy przygotować system opieki zdrowotnej w kierunku nowoczesnego leczenia chorych z wielochorobowością, aby np. wykluczyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych, spowodowanych dużą ilością przyjmowanych razem leków. W przypadku wielochorobowości leczenie seniorów, wymagające konsultacji u wielu specjalistów, powinno być koordynowane przez geriatrę, wprowadzonego do systemu podstawowej opieki lekarskiej.

Eksperci zgodzili się, że seniorzy powinni zostać objęci opieką długoterminową w ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego, na które składałyby się świadczenia medyczne i społeczne zapewniane przed odpowiednio wyszkolone służby. Zalecane jest również stworzenie centrów aktywności seniora w pobliżu miejsca zamieszkania.

Badaniu została poddana reprezentatywna grupa niemal 6000 Polaków, równomiernie podzielonych na pięcioletnie grupy wiekowe od 60-65 do powyżej 90 lat, wylosowanych na podstawie numeru PESEL, z zachowaniem reprezentacji względem lokalizacji i wielkości miejscowości zamieszkania. Projekt Polsenior2 jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Koordynatorem jest Gdański Uniwersytet Medyczny. W skład zespołu naukowego wchodzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
Fot. Shutterstock