Treść artykułu

Lekarz robi badanie wzroku pacjentce

Jak Polacy korzystają z opieki zdrowotnej?

Ponad połowa Polaków korzysta zarówno ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, jaki i opieki komercyjnej. Leczą się poza NFZ, gdyż liczą na krótszy czas oczekiwania na wizytę. To wniosek z najnowszych badań CBOS.

Z czerwcowego badania CBOS wynika, że jedna czwarta respondentów (24%) w półroczu poprzedzającym badanie korzystała z usług medycznych wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a jedna dziesiąta (11%) tylko z usług finansowanych samodzielnie lub dostępnych w ramach abonamentu czy polisy. Największa grupa – połowa Polaków (51%) – korzystała zarówno z jednych, jak i drugich. Pozostali ankietowani (14%) w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie korzystali z żadnych usług i świadczeń zdrowotnych.

Z usług medycznych opłacanych w całości samodzielnie lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego/abonamentu korzystają głownie osoby w wieku 25–34 lata i 45–54 lata, mieszkańcy największych miast (liczących 500 000 i więcej ludności).

Mieszany sposób korzystania z opieki zdrowotnej częściej wskazują: najlepiej wykształceni, kadra kierownicza i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy usług oraz osoby pracujące w sektorze publicznym.

Najrzadziej dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne mają najstarsi badani (65 lat i więcej – 13 proc.), emeryci (15 proc.), renciści (17 proc.), najsłabiej wykształceni (20 proc.) oraz rolnicy (15 proc.).

Polacy leczą się poza NFZ przede wszystkim dlatego, że liczą na krótszy czas oczekiwania na wizytę. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat motywacja ta jeszcze się umocniła.

Z badania CBOS wynika również, że najrzadziej do lekarza chodzą mężczyźni oraz osoby młode w wieku 18-24 lata, osoby uczące się lub studiujące, pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, a także robotnicy niewykwalifikowani oraz technicy i średni personel.

Źródło informacji: Serwis Zdrowie PAP/CBOS