Treść artykułu

Prezydium Zjazdu i delegaci podczas obrad

Podlaski Okręgowy Zjazd Delegatów

1 października w Białymstoku odbył się Podlaski Okręgowy Zjazd Delegatów. Oto wyniki XXII Walnych Wyborów Okręgu:

Prezes Zarządu

Rafał Gawkowski

Wiceprezesi Zarządu

Krystyna Wasilewska

Krystyna Korolczuk

Irena Korniejew-Nikitiuk

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Chadukiewicz

 

Polski Związek Niewidomych

Okręg Podlaski

ul. Biała 13/33

15-434 Białystok

tel./fax. 85 732 42 83

kom. 603 350 140