Treść artykułu

młode osoby podają sobie ręce na znak jedności

Poznają możliwości osób niewidomych

Stowarzyszenie Babilon Travel wraz z sześcioma partnerami, w tym Polskim Związkiem Niewidomych, od 1 sierpnia realizuje międzynarodowy projekt „Różnice nie tworzą dystansów” („Differences create no distances”). Projekt ten promuje podejście włączające, umiejętność współpracy w różnych sytuacjach, wzmacnianie pewności siebie. Jest skierowany do młodych osób, a jego celem jest integracja osób niewidomych i widzących, a także uświadomienie osobom widzącym potrzeb i możliwości osób z dysfunkcjami wzroku.

W ramach projektu odbędą się:

  • szkolenie w Rumunii (Kluż-Napoka, Bayora) w dniach 18-24 października 2020 r. dla 25 młodych osób z pięciu krajów (partnerów projektu),
  • międzynarodowa wymiana młodzieży w Durres (Albania) w dniach 17-25 kwietnia 2021 r. dla 30 młodych osób i 5 uczestników październikowego szkolenia, którzy będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce nabytych wcześniej umiejętności.

Więcej informacji udziela Aleksandra Isacu: office@babilontravel.eu, tel. 40 742 779 292.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Differences Create no Distances (Dicrendi)

Czas trwania: 01.08.2020–31.07.2021

Organizator: stowarzyszenie Babilon Travel

Partnerzy:

  • the Highschool for Visual Impaired Cluj-Napoca (Rumunia),
  • Projekte Vullnetare Nderkombetare (Albania),
  • Ikkaido Inclusive Martial Arts (Irlandia),
  • Mreza za Dozivotno Ucenje (Macedonia Północna),
  • Polski Związek Niewidomych (Polska).