Treść artykułu

Pobyt osób niewidomych z psem przewodnikiem w ośrodkach PZN

Pobyt osób niewidomych z psem przewodnikiem w ośrodkach PZN.

Warszawa, 14. 06. 2007 r.

Poniżej zamieszczamy zasady pobytu osób niewidomych z psami przewodnikami w Ośrodkach PZN, do których stosować się mają zarówno Ośrodki jak i osoby, które planują przyjazd z psem przewodnikiem.

  1. Wcześniejsze zgłaszanie zamiaru przyjazdu z psem przewodnikiem (uzgodnienie z Ośrodkiem).
  2. Posiadanie dokumentu potwierdzającego status psa przewodnika osoby niewidomej oraz dokument potwierdzający wymagane szczepienia.
  3. Rezerwacja pokoju jednoosobowego; zamieszkanie w pokoju 2(3) osobowym z psem przewodnikiem możliwe tylko gdy przyjazd następuje z osobą/ami towarzyszącą/ymi wyrażającą/mi zgodę na wspólne zamieszkanie z psem.
  4. Zapewnienie we własnym zakresie karmy dla psa oraz misek na pokarm i wodę (nie wynoszenie jedzenia ze stołówki).
  5. Zabezpieczenie psu właściwej opieki na terenie Ośrodka – pies nie powinien być pozostawiany sam w pokoju, puszczany bez opieki (smyczy) wśród innych uczestników turnusu, trzeba zapewniać mu spacery.
  6. Pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa (na zasadach jakie dotyczą szkód wyrządzonych przez kuracjuszy).

Kierownik Centrum Rehabilitacji
mgr Elżbieta Oleksiak

Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych
mgr Małgorzata Pacholec