Ręce dwóch osób zwrócone ku sobie

Porady dla osób niewidomych i słabowidzących w Gdańsku

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych przypomina, że od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. prowadzi Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska pt. „Chcemy widzieć i umieć’’. Jest ono dofinansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Po poradę można przyjść do siedziby Okręgu Pomorskiego PZN w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, we wtorki do godziny 18.00. Porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00–17.00.

Więcej informacji pod nr tel. 58 341 26 83.

Formy pomocy:

  • porady z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską, zapoznania i doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z nauką jego obsługi i możliwością jego zakupu,
  • porady oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego,
  • spotkania w ramach grup wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników,
  • usługi asystencko-lektorskie, korzystanie z komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu oraz zasobów biblioteki książki mówionej,
  • udzielanie informacji o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.
  • poradnictwo prawne,
  • udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Braille’a z możliwością jego nauki.