Treść artykułu

Mężczyzna siedzący bokiem w pokoju, swoją twarz ukrywa w rękach.

Pierwszy alians przeciw depresji w Polsce

Pod patronatem władz stolicy oraz Komisji Europejskiej rozpoczął działalność śródmiejski alians mieszkańców, medyków, organizacji społecznych i jednostek samorządowych. Projektem koordynuje dr Piotr Toczyski. 

W Polsce jako region modelowy wybrano Śródmieście, mimo że jest to mała społeczność stutysięczna, ale dziennie odwiedza ją znacznie więcej osób, gdyż ok. 700 tys. Dlatego też organizatorzy mają nadzieję, że to, co będzie działo się w dzielnicy przyciągnie wszystkie osoby zainteresowane i nie tylko.

– Sama nazwa już na wstępie może zaciekawić, Europejski Sojusz przeciwko Depresji. EAAD (European Alliance Against Depression) wypracował pewne praktyki, które uchodzą za najlepsze czy dobre wg WHO i Komisji Europejskiej, stąd ten akronim EAAD Best. Pod tą nazwą funkcjonuje jako marka własna czteropoziomowej interwencji – tłumaczy dr Piotr Toczyski.

Jak to się zaczęło?

Pierwszy alians lokalny powstał w Norymberdze w 2001 r. Była to interwencja na rzecz zdrowia publicznego, w którą zaangażowano głównie psychiatrów jako koordynatorów. Celem wydarzenia było zmienić (na czterech poziomach oddziaływania) pewne koncepcje na temat depresji, m.in. doszkolić lekarzy pierwszego kontaktu, uświadomić społeczeństwo, że depresja to też problem społeczny, nie tylko medyczny. W Niemczech powstało ok. 80 takich aliansów, następnie metoda przeniosła się do pozostałych państw kontynentu. W krajach europejskich powstało ok. 40. inicjatyw.

Czym jest dokładnie EAAD Best?

Projekt zakłada cykl wydarzeń dotyczących depresji oraz szerzenie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i narzędzi internetowych. Śródmiejski alians powstał, aby uwrażliwiać społeczność lokalną na sytuację osób zagrożonych lub doświadczających depresji oraz pomagać w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. EAAD Best obejmuje dziewięć krajów m.in. Hiszpanię, Estonię, Grecję czy Polskę. W Atenach i Sofii powstają aktualnie takie same lokalne sojusze przeciwko depresji, jak w Warszawie.

Więcej o projekcie można posłuchać na stronie: https://www.facebook.com/instytutreportazu/videos/1011347336132825/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C.

Temat depresji poruszaliśmy już niejednokrotnie. Informacje o tym schorzeniu znajdują się tutaj: https://pzn.org.pl/zycie-warte-jest-rozmowy/.

 

Fot. Unsplash