Sala obrad. Posiedzenie Rady Dostępności..

Pierwsze posiedzenie Rady Dostępności w nowym roku

Nowi członkowie odebrali nominacje, przyjęto regulamin prac oraz omówiono bieżące i planowane działania w ramach programu Dostępność Plus. 15 stycznia obradowała Rada Dostępności. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przestrzeń dostępnej szkoły, projekt szkoleń dla urzędników służb budowlanych „Bliżej dostępności”, służba zdrowia bez barier, wspieranie innowacji społecznych, szkolenia z dostępności cyfrowej, transport door-to-door – te inicjatywy będą kontynuowane w programie Dostępność Plus w 2020 r. Zaplanowano także nowe działania. W pierwszej połowie roku będą to m.in. centrum wsparcia doradczego dla podmiotów publicznych z dostępności architektonicznej, projekt „Samorząd bez barier” czy udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w prowadzeniu audytów dostępności, monitorowania przepisów, zatrudniania osób z niepełnosprawnością. W drugiej – np. centrum wiedzy o projektowaniu uniwersalnym, II edycja uczelni dostępnej, trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON), zwiększanie dostępności instytucji i parków narodowych.

Rada Dostępności zrzesza przedstawicieli różnych środowisk – administracji rządowej, przedsiębiorców, ekspertów ds. dostępności, organizacje pozarządowe, osoby z niepełnosprawnościami. Jest organem opiniodawczym i doradczym. Rekomenduje zmiany w przepisach prawa z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności. Polski Związek Niewidomych reprezentuje Anna Woźniak-Szymańska.

Fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej