Treść artykułu

Funkcjonalny budynek

Pierwsze na Mazowszu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W Kobyłce pod Warszawą powstanie pierwsze na Mazowszu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. Starosta wołomiński otrzymał promesę na ten cel w kwocie ponad 3 mln zł.

Misją Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz pomoc w ich usamodzielnieniu i powrocie do aktywności. Opieką objętych będzie każdorazowo 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym. Centrum będzie prowadzić m.in.: terapię indywidualną i grupową, aktywne formy spędzania czasu, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu budynek przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce i jego otoczenie zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiat wołomiński zakupił dwie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 7500 m2 właśnie z przeznaczeniem na ten cel.

− Samorządy są podstawowym partnerem działań realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich zaangażowanie pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.

Źródło: PFRON