Treść artykułu

Pełnomocnik rządu informuje o kodach QR

Od 1 września bieżącego roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Obecnie dokument ten wykonany jest z włókna poliwęglowego – w identycznym formacie jak dowody osobiste czy karty kredytowe.

Podczas prac nad nowym wzorem legitymacji postanowiono, że informacje o stopniu oraz symbolu niepełnosprawności będą zapisane w postaci kodów QR. Celem takiej formy zapisu jest ochrona danych szczególnie wrażliwych.

W tym miejscu należy wskazać, że do odczytania wspomnianych kodów należy posiadać odpowiednie oprogramowanie. Mając na uwadze, iż nasi członkowie korzystają z ulg obejmujących różne sfery życia wystąpiliśmy do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z postulatem przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat zasad odczytu danych zapisanych na legitymacji w formie kodu QR.

W odpowiedzi Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych czytamy:

“Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem uprawniającym do korzystania z szeregu ulg i zniżek w usługach świadczonych przez właściwe podmioty w transporcie zbiorowym oraz dostępie do usług z dziedziny m.in. kultury, sportu i turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wystąpił do prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów z prośbą o zapoznanie jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z nowymi rozwiązaniami. Organom tym przekazane zostały również informacje dotyczące specyfikacji QR kodu oraz poinformowano, iż do odczytu QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.”

Zgodnie z cytowaną odpowiedzią takie samo pismo zostało skierowane do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz przewoźników kolejowych. Mamy nadzieję, że wskutek podjętych działań odczyt QR kodu zamieszczony na legitymacji osoby niepełnosprawnej, nie przysporzy trudności zarówno osobom niewidomym, jak również podmiotom odpowiedzialnym za przyznanie określonych ulg.

Jeżeli będą mieli Państwo trudności wynikające z obowiązywania nowych wzorów legitymacji osoby niepełnosprawnej, prosimy nas o tym poinformować.

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik w Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN