Treść artykułu

Lekarka rozmawia z pacjentką

Pacjent ze szczególnymi potrzebami ma prawo do informacji

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do kierowników podmiotów medycznych o realizację prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z nowym prawem, pacjentowi powinny być przekazywane informacje w zrozumiały dla niego sposób, wykorzystując, środki wspierające komunikację.

Nowelizacja przepisów prawa w zakresie przekazywania pacjentowi informacji weszła w życie we wrześniu br. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że zgodnie z nowymi przepisami informacje m.in. o stanie zdrowia, leczeniu oraz o prawach pacjenta mają być przekazywane choremu w zrozumiały dla niego sposób. Należy w tym celu wykorzystać środki wspierające komunikację takie, jak m.in.:

  • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub zdalny dostęp online
    do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
  • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia;
  • zapewnienie na stronie internetowej placówki informacji o zakresie jego działalności. Powinien
    to być plik elektroniczny, który zawiera tekst odczytywalny maszynowo. Należy także nagrać treści
    w polskim języku migowym oraz informacje w tekście łatwym do czytania.

Znowelizowana ustawa znajduje się na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf

Źródło: RPP