Treść artykułu

Palce osoby niewidomej wodzące po oznakowaniu w braju

Oznakowanie brajlowskie w całej Warszawie

Projekt „Świadomy niewidomy − oznakowanie w alfabecie Braille’a w całej Warszawie” zdobył 16 475 głosów i został wybrany do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2021 roku. Wyniki wyborów zostały ogłoszone kilka dni temu. To jeden z 18 ogólnomiejskich i 341 dzielnicowych projektów wybranych do realizacji.

Projekt skierowany jest do osób niewidomych oraz słabowidzących i ma być realizowany w 17 dzielnicach. Jego celem jest oznakowanie najważniejszych obiektów użyteczności publicznej − urzędów dzielnic, biur urzędu m. st. Warszawy, ośrodków pomocy społecznej, obiektów kulturalnych i sportowych − tabliczkami zawierającymi informacje z napisami w alfabecie Braille’a. Zostaną umieszczone w miejscach, które będą łatwo dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.

Etykiety brajlowskie z tekstem będą informowały o godzinach pracy instytucji. Oznakowane będą też pokoje, w których załatwiane są sprawy osób słabowidzących i niewidomych, a także numery pięter czy numery telefonów do konkretnych działów urzędów. Na przygotowanie potrzebnych oznaczeń zostanie przeznaczonych 850 000 zł z budżetu obywatelskiego stolicy.

Fot. Shutterstock