Treść artykułu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a

85-008 Bydgoszcz,
ul. Z. Krasińskiego 10,
tel. (52) 322-17-87,
tel./fax (52) 322-76-25,
e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl,
www.braille.bydgoszcz.pl

W Ośrodku działają:

1. Szkoła Podstawowa Nr 53

Przyjmuje dzieci słabowidzące, niewidome. Nauka trwa 6 lat.

2. Gimnazjum Nr 43

Przyjmuje absolwentów szkół podstawowych – język angielski i niemiecki. Nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem.

3. XVIII Liceum Ogólnokształcące

Nauka w szkole trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym. Integracyjne klasy autorskie. Profil: podstawowy, język rosyjski, język niemiecki, język angielski.

4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem maturalnym (język rosyjski, język niemiecki, język angielski).

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10

Nauka trwa od 2 do 3 lat, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (język rosyjski, język niemiecki, język angielski). Kształci w zawodach:

  • sprzedawca – 2 lata,
  • elektromechanik – 3 lata,
  • mechanik monter maszyn i urządzeń – 3 lata,
  • rolnik – gospodarstwo domowe – 3 lata,
  • ślusarz – 3 lata
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 3 lata

6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Uczniowie mają możliwość nauki do 24 roku życia.

7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie organizowane jest w miejscu zamieszkania dziecka słabowidzącego, niewidomego przy współpracy specjalistów (tyflopedagogów z Ośrodka, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Polskiego Związku Niewidomych).

Ośrodek prowadzi badania diagnostyczno-konsultacyjne dla dzieci głuchoniewidomych z całego kraju. W sprawie konsultacji kontaktuj się z sekretariatem szkoły: tel. 0-52 322-17-87 wew. 328