Treść artykułu

Osoby niewidome i słabowidzące dotykają rzeźb w ogrodzie w Muzeum Sztuki w Orońsku.

Osoby z kół PZN na szlakach wycieczek kulturalnych

Fundacja Wielozmysły zakończyła piątą edycję „Wielozmysłowych Wycieczek Kulturalnych” – artystycznego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością wzroku. Zespół fundacji wraz z objazdowym warsztatem sztuki odwiedził Koło PZN Kozienice i Koło PZN Wołomin. 

Zespół Fundacji Wielozmysły już od kilku lat prowadzi spotkania z osobami z niepełnosprawnością wzroku, które należą do Polskiego Związku Niewidomych. Tematem tegorocznej edycji było „Przenikanie”. Poprzez różnorodne materiały sensoryczne uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wybranymi pracami polskich artystów. 

− Zajęcia w kołach PZN składały się z dwóch części. Podczas spotkań poruszaliśmy wątki związane z przenikaniem się sztuki i natury. Korzystaliśmy z materiałów dodatkowych, modeli i prototypów dzieł sztuki. Mogliśmy wysłuchać relacji artystów, a także wierszy na temat bliskiego kontaktu z przyrodą – powiedziała Monika Matusiak z Fundacji Wielozmysły.

Pierwsza część zajęć dotyczyła twórczości dwóch artystów. Jednym z nich był Stefan Müller. Uczestnicy skupili się na jego futurystycznym projekcie Terra X. Jest to idea miasta totalnego, znajdującego się ok. 2000 m n.p.m. Przeniesienie tam aktywności ludzkiej stałoby się sposobem na ochronę przyrody na ziemi i dałoby możliwość odrodzenia bioróżnorodności. Osoby niewidome i słabowidzące wspólnie zastanawiali się, czy takie fantastyczne projekty mogłyby się wydarzyć w rzeczywistości. 

Drugim artystą, o jakim mówiono na zajęciach, był Jan Sajdak, który w swojej twórczości porusza temat relacji człowieka z naturą. Uczestnicy poznali jego batyskafy – zawieszane w różnych przestrzeniach wiklinowe gniazda, w których ludzie mogą spędzać czas wolny. Osoby z dysfunkcją wzroku miały okazję zapoznać się z wiklinowymi modelami przygotowanymi przez artystę. 

− Dzieła te stały się pretekstem do rozmowy o tym, jak współczesna sztuka może pomóc nam nawiązać kontakt z naturą, a także w jaki sposób odpowiada na zagrożenia związane z kryzysami ekologicznymi – wskazała Monika Matusiak.

Kolejnym etapem projektu była wycieczka do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie zainteresowani poznawali wybrane rzeźby i instalacje artystyczne. Zwieńczeniem projektu było słuchowisko „Jakie drzewo poznałeś?”. Materiał powstał podczas warsztatów. Link do nagrania: https://on.soundcloud.com/1K93F.

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły to inicjatywa włączająca osoby z niepełnosprawnościami w odbiór oraz tworzenie sztuki. Od 2018 r. organizacja dąży do tego, żeby kultura stała się wrażliwsza na różnorodne potrzeby. Obecnie jej działania skierowane są do osób niewidomych i słabowidzących − tworzy dla nich przestrzenie, które dają możliwość samodzielnego poznawania sztuki.

Projekt „Wielozmysłowe Wycieczki Kulturalne – edycja V” był współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje, edycja 2023.

 

Fot. Fundacja Wielozmysły

Uczestniczka zajęć dotyka rzeźby składającej się z metalowych puszek.

Uczestniczka zajęć dotyka batyskafu.