Treść artykułu

Pociąg metra wjeżdża na stację, widać ścieżkę dotykową dla osób niewidomych

Osoba z niepełnosprawnością w metrze i autobusie w Warszawie

Osoby z niepełnosprawnością w aglomeracji warszawskiej korzystają z transportu miejskiego bezpłatnie. Muszą mieć jednak dokument potwierdzający ich uprawnienia. Czy osobie z dysfunkcją wzroku łatwo jest wyrobić taką kartę? Swoimi doświadczeniami podzielił się z nami Piotr.

Dokumentem, który potwierdza uprawnienia do bezpłatnego transportu w mieście jest legitymacja osoby z niepełnosprawnością lub orzeczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność, na podstawie przepisów prawa. Uprawnienia takie można również wgrać na Warszawską Kartę Miejską (WKM). Zwykłym pasażerom służy ona do tego, aby zapisać na niej bilet miesięczny lub kwartalny. Dodatkowo w metrze otwiera też bramki wejściowe.

− W celu wyrobienia karty z uprawnieniami należy udać się do Punktu Obsługi Pasażera (POP), najlepiej z osobą towarzyszącą, która pomoże wypełnić odpowiedni wniosek, zrobić fotografię potrzebną do wydrukowania na karcie czy też wybrać jej wzór. Z doświadczenia wiem, że takie rozwiązanie jest lepsze niż legitymacja osoby niepełnosprawnej, gdyż podczas kontroli wystarczy karta z „wbitymi uprawnieniami”. Z drugiej strony, jeśli zgubi się ten dokument, to łatwiej jest go wyrobić niż legitymację osoby niepełnosprawnej. Ważność wgranych uprawnień to dwa lata − tłumaczy Piotr. Zgodnie z informacją na stronie internetowej Urzędu Miasta, od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wgrywane są od ręki w każdym POP-ie.

Istnieje również możliwość wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej z oznaczeniami w alfabecie brajla, a to ułatwia rozpoznawanie dokumentu. Piotr wyjaśnia także, że jest tylko jeden punkt w Warszawie, gdzie można nabyć taką kartę. Znajduje się on w Mennicy na ulicy Żelaznej. Jak poinformowano Piotra, już niedługo siedziba Punktu Obsługi Pasażera zostanie przeniesiona na ulicę Grochowską, do budynku dawnych zakładów optycznych, lecz konkretny termin nie jest znany.

Warto wiedzieć, że posiadacze WKM, osoby niewidome mogą korzystać z komunikacji warszawskiej (autobusów, tramwajów, SKM-ek oraz Kolei Mazowieckich) w obszarze obu stref biletowych. Dobrze jest na bieżąco sprawdzać uprawnienia na stronach przewoźników, ponieważ zdarzają się zmiany.

Posiadanie Warszawskiej Karty Miejskiej ułatwia kontrolę biletów przez osoby do tego uprawnione, gdyż wystarczy, że kontroler przybliży czytnik do karty i szybko nastąpi transmisja informacji. Nie ma też konieczności, żeby osoba niepełnosprawna wyjmowała i okazywała legitymację.

− Moje doświadczenia z korzystania z komunikacji miejskiej w Warszawie są różne. W większości przypadków kontrolerzy widząc u mnie białą laskę mijają mnie, nie żądając biletu, choć raz, kiedy powiedziałem, że nie mam takowego, pan poprosił o jakiś dokument np. prawo jazdy – podsumował Piotr.

Szczegółowe informacje o osobach uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w Warszawie oraz rodzajach ulg można znaleźć na stronach: https://warszawa19115.pl/-/ulgi-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia oraz https://www.wtp.waw.pl/ulgi-znizki/.

 

Fot. Shutterstock