Treść artykułu

chata ze skansenu, naokoło niej drzewa iglaste

Orawski Park Etnograficzny otwarty na osoby niepełnosprawne

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w ramach działań związanych z projektem „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” wzbogacił swoją wystawę stałą o tablice z informacjami w kilku językach. Co więcej, oprócz tekstów można znaleźć na nich archiwalne zdjęcia i ryciny, a także tyflografiki.

Tablice są dostępne w języku polskim, słowackim i angielskim. Zawierają najciekawsze informacje dotyczące obiektów, historii i kultury Orawy. Dodatkowo dla osób słabowidzących oraz seniorów przewidziano możliwość wypożyczenia specjalnej wersji informatora o odpowiedniej czcionce i wysokim kontraście.

Kolejnym ważnym krokiem ułatwiającym zwiedzanie jest planowana aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne, która już niebawem będzie możliwa do pobrania na smartfony z systemem Android i iOS. Jest to o tyle istotne, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju nie ma możliwości zwiedzania skansenu z przewodnikiem, a jedynie w formie spaceru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Muzeum  w ramach projektu realizuje zadania obejmujące szereg prac mających na celu zmodernizowanie obiektu, ze szczególnym naciskiem na stworzenie bardziej przyjaznych warunków do recepcji ekspozycji muzealnej przez osoby niepełnosprawne.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.muzeaotwarte.pl/.

Fot. Orawski Park Etnograficzny