Treść artykułu

Opinia w sprawie kart do głosowania

Krajowe Biuro Wyborcze zwróciło się z prośbą do Polskiego Związku Niewidomych o opinię w sprawie kart do głosowania wraz z nakładkami brajlowskimi zaproponowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą.

W spotkaniu, które się odbyło 24 maja 2017 roku w siedzibie PZN, uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej oraz 15 osób niewidomych. PKW i KBW przedstawili dwa typy kart do głosowania:

 1. Tak zwaną „kartę-płachta” – format A0 o wymiarach 80 cm na 100 cm.
 2. Kartę-broszura o formacie A4.

Uczestnicy wypróbowali obie możliwości głosowania, stosując specjalnie w tym celu przygotowane nakładki brajlowskie.

Poniżej opinia w tej sprawie.

OPINIA KART DO GŁOSOWANIA NA WYBORY SAMORZĄDOWE

Wszystkie osoby niewidome jednogłośnie stwierdziły, że:

 1. Karta tzw. płachta, ze względu na jej duży rozmiar, uniemożliwia samodzielne:
  • dokładne przeanalizowanie jej,
  • prawidłowe nałożenie nakładki brajlowskiej,
  • poprawne oddanie głosu bez pomocy osoby towarzyszącej lub pomocy członka Komisji Wyborczej.
 2. Uznano „kartę broszurę” za bardziej odpowiadającą potrzebom osób niewidomych. Osoba niewidoma może samodzielnie:
  • w dość prosty sposób nałożyć nakładkę brajlowską na wybraną listę do głosowania,
  • dokonać głosowania stawiając odpowiedni znak w okienku przy brajlowskiej cyfrze.
 3. Z zaproponowanych dwóch rozwiązań, uznano „kartę broszurę” za lepsze rozwiązanie. Jednak, aby głosowanie za pomocą tego rozwiązania było pozbawione błędów:
  • osoba niewidoma musi być poinformowana od której kartki zaczynają się listy wyborcze (pierwsze dwie kartki to: jedna opis i instrukcję posługiwania się kartą, druga spis list wyborczych),
  • przed głosowaniem, osoba niewidoma, musi zapoznać się z numeracją list wyborczych i osób proponowanych na tych listach,
  • nakładka brajlowska musi być bezwzględnie wykonana tak, aby te treści, które będą w niej zawarte odpowiadała treści wersji w zwykłym druku i były z nią precyzyjnie skalibrowane,
  • „karta broszura” w zwykłym druku musi mieć ścięty prawy górny róg, dla prawidłowej orientacji.
 4. Wszystkie osoby niewidome uczestniczące w spotkaniu uznały, że powinno się wprowadzić dodatkowe sposoby głosowania:
  • możliwość głosowania w formie elektronicznej – np. na stronach PKW po uprzednim zaufanym logowaniu się do systemu. Taki system już istnieje w Europie, w Estonii i cieszy się mimo, pewnych stwierdzony niedociągnięć dużym powodzeniem,
  • głosowanie telefoniczne, po uprzednim zaufanym zalogowaniu się do systemu.