Treść artykułu

asd asdqwer1q23e12 assacazx

Okręg Śląski PZN również zdecydował

19 listopada podczas XXIII Zjazdu Delegatów PZN Okręgu Śląskiego wybrano władze tego okręgu na najbliższe 4 lata. Prezesem został Sebastian Biały. Funkcję wiceprezesów powierzono: Zofii Jeznach, Ilonie Juszczyk, Wiesławie Kopoczek, Hilaremu Zawadzie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu będzie Antoni Szczuciński.