Delegaci - cztery kobiety - podczas obrad. W tle logo PZN i godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręg Pomorski PZN wybrał nowe władze

15 listopada br. w Okręgu Pomorskim odbył się Zjazd Delegatów. Prezesem Zarządu Okręgu został Wojciech Kilkowski. Wiceprezesami wybrano: Hannę Mazur, Jacka Stargeckiego i Darię Zająć. Natomiast funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pełnić będzie Maria Wal-Piłasiewicz. Dotychczasowa prezes Ewa Redzimska nie kandydowała, podziękowała za długoletnią współpracę. Zjazd podjął uchwałę o przyznaniu jej członkostwa honorowego