Treść artykułu

Zdjęcie. Ręce kilku osób położone jedne na drugich.

Okręg Podkarpacki PZN zaprasza na rehabilitację

Okręg Podkarpacki PZN prowadzi projekt pt. „Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących” dofinansowany ze środków PFRON. Termin realizacji: 1.04.2020-31.03.2021. Rekrutacja jest ciągła, prowadzą ją pracownicy okręgu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego.

Do projektu mogą zgłaszać się także osoby, które są uczestnikami WTZ-ów, ŚDS-ów i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku niepokrywania się form wsparcia, w których uczestniczą.

Poniżej harmonogram prowadzonych zajęć:

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia prowadzone zdalnie

 • 8.00-14.00 Terapia psychologiczna, psycholog: Anna Topa,
 • 12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna, fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk,

Zajęcia w przychodni Promedica , ul Zenitowa 5

 • 8.00-18.00 Terapia widzenia, optometrysta: Agata Bocheńska,
 • 8.00-16.00 TyflopedagogIka, tyflopedagog: Agnieszka Płonka.

WTOREK

Zajęcia prowadzone zdalnie

 • 9.00-11.00 Usprawnianie widzenia, optometrysta: Agata Bocheńska,
 • 10.00-12.00 Muzykoterapia – Śpiew i teatr 9.00-12.00, instruktorzy: A. Iwaniuk-Kula, E. Jaworska-Pawełek,
 • 11.00-17.00 Język angielski (3 grupy po 2 godziny), tyflolektor: Michał Jagustyn – przerwa wakacyjna od 08.07-25.08.2020,
 • 12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna, fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk.

Zajęcia na ul. Jabłońskiego 3

 • 08.00-16.00 Arteterapia, instruktor: Alina Niedużak

ŚRODA

Zajęcia prowadzone zdalnie

 • 9.00-11.00 Poradnictwo psychologiczne, psycholog: Anna Topa,
 • 12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna, fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk.

Zajęcia na ul. Jabłońskiego 3

 • 10.00-12.00 Taniec, instruktor: Marta Berdel

Zajęcia w przychodni Promedica, ul Zenitowa 5 – zajęcia wyłącznie dla dzieci

 • 8.00-18.00 Terapia widzenia, optometrysta: Agata Bocheńska,
 • 8.00-16.00 Tyflopedagogika, tyflopedagog: Agnieszka Płonka.

CZWARTEK

Zajęcia prowadzone zdalnie

 • 9.00-11.00 Poradnictwo psychologiczne, psycholog: Anna Topa,
 • 12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna, fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk,
 • 12.00-17.00 Poradnictwo psychologiczne, psycholog: Anna Topa.

PIĄTEK

Zajęcia prowadzone zdalnie

 • 09.00-11.00 Terapia widzenia, optometrysta: Agata Bocheńska,
 • 10.00-12.00 Muzykoterapia – Śpiew i teatr 9.00-12.00, instruktorzy : A. Iwaniuk-Kula, E. Jaworska-Pawełek,
 • 12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna, fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk.

Zajęcia na ul. Jabłońskiego 3

 • 9.00-12.00 Dyżur prawnika, adwokat: Michał Siwowski

SOBOTA

Zajęcia prowadzone zdalnie

 • 9.00-13.00 Doradztwo technologiczne, instruktor Aleksander Juszyński, tel. 662 177 550,
 • 12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna, fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk.

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE

Aneta Długosz – Czynności dnia codziennego,

Piotr Wilk, Aleksander Juszyński – Specjalistyczne zajęcia komputerowe,

Maciej Kościółek – Orientacja przesztrzenna,

Monika Balcerak – GPS.

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak, tel.662 177 553, e-mail: m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Wtorek, środa 07.30-15.30

Czwartek 07.30-11.30

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak, tel. 662 177 551, e-mail: rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Poniedziałek 07.30-15.30

środa 07.30-15.30

piątek 07.30-13.30

Uwaga! Lokale są dezynfekowane 30 minut przed otwarciem, 30 minut po zamknięciu, a także każdorazowo po zakończeniu odbywających się zajęć. Należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do lokalu. Wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o wcześniejsze umawianie się telefoniczne. Aby skorzystać z porady lub konsultacji, przy każdorazowej wizycie należy wypełnić ankietę. Osoby niestosujące się do wyżej wymienionych zasad nie będą obsługiwane.

Okręg Podkarpacki PZN

ul. Hetmańska 9

35-045 Rzeszów

tel. 17 862 23 28, 662 177 551

e-mail: sekretariat@pzn.rzeszow.pl

Fot. Shutterstock