Sygnalizacja świetlna

Odpowiedź na pismo w sprawie działania sygnalizacji świetlnej

Od Zarządu Dróg Miejskich otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie dotyczące naprawy sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniach ul. Stawki – Dzika – Karmelicka, Andersa – Muranowska oraz Bonifraterska – Konwiktorska. Poniżej treść odpowiedzi.

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

W odpowiedzi na pismo w sprawie działania sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniach ul. Stawki – Dzika – Karmelicka, Andersa – Muranowska i Bonifraterska – Konwiktorska, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że służby konserwujące przywróciły prawidłową pracę urządzeń dźwiękowych na powyższych skrzyżowaniach. Urządzenia dźwiękowe na ww. skrzyżowaniach są mocno wyeksploatowane i działają przez całą dobę. Z uwagi na liczne skargi mieszkańców z budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań sygnalizacje dźwiękowe ustawione są stosunkowo cicho. Jednak stojąc na chodniku, w pobliżu sygnalizatorów dźwięki są słyszalne. Przepraszamy za chwiliowe utrudnienia w poruszaniu się. Zapewniamy również, że poprawność funkcjonowania tej sygnalizacji jest na bieżąco kontrolowana i w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości jest ona naprawiana w trybie pilnym. Przebudowa tych sygnalizacji wraz z montażem nowych urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych jest przewidywana w ramach modernizacji linii tramwajowej. Nie znam jednak terminu realizacji tych robót, gdyż będą one wykonywane na zlecenie Tramwajów Warszawskich.

Odnośnie udźwiękowienia przejść dla pieszych na Rondzie Zgrupowania AK “Radosław”, uprzejmie informujemy, że sposób sterowania ruchem przyjęty na tym skrzyżowaniu uniemożliwia zastosowanie na nim sygnalizacji dźwiękowej. Sygnał zielony dla pieszych nie jest bowiem wyświetlany jednocześnie na wszystkich współbieżnych przejściach. Zamontowanie w takiej sytuacji urządzeń dźwiękowych zwiększałoby zagrożenie bezpieczeństwa dla osób z dysfunkcją wzroku. Mając na względzie powyższe oraz własną ocenę wdrożonej organizacji ruchu, nie widzimy możliwości montażu sygnalizacji dźwiękowej na Rondzie Zgrupowania AK “Radosław”

Zastępca Dyrektora
Tamas Dombi