Treść artykułu

Osoba piszę używając brajlowskiej klawiatury

O zatrudnieniu w nowym numerze biuletynu EBU

Europejska Unia Niewidomych (EBU) wydała w styczniu kolejny numer swojego biuletynu informacyjnego. Numer poświęcony jest kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wydanie dostępne jest również w polskiej wersji językowej.

We wstępie do biuletynu EBU Focus nr 14 wydanym w styczniu 2022 r. można przeczytać:

„Zatrudnienie kluczem do integracji – taki był tytuł naszej dorocznej konferencji, którą zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Serbskiego Związku Niewidomych. Konferencja odbyła się w Belgradzie i zgromadziła 150 uczestników z całej Europy. Jej celem było omówienie wyzwań i możliwości dotyczących tematyki zatrudnienia. Jak podkreślono w wydanej na końcu Deklaracji Belgradzkiej, zatrudnienie oznacza o wiele więcej niż tylko działalność zarobkową; tak naprawdę chodzi o integrację społeczną (…).

Istnieją solidne dowody wskazujące na to, że osoby niewidome i niedowidzące nadal częściej znajdują się w gronie bezrobotnych lub mają niestabilne i niepewne miejsce pracy, niż osoby widzące. Sytuacja staje się jeszcze gorsza, gdy weźmiemy pod uwagę inne czynniki, takie jak: płeć, pochodzenie etniczne lub rodzaj niepełnosprawności. Tak kształtują się ogólne trendy i fakty. Czy wiemy dokładnie, jak wygląda sytuacja?(…) Nasz biuletyn zawiera informacje skłaniające do refleksji. Omawia także interesujące badanie, w którym nasza serbska organizacja członkowska zebrała dane dotyczące zatrudnienia” – opisuje Lars Bosselmann, dyrektor wykonawczy EBU.

Cały numer w wersji polskojęzycznej jest dostępny do pobrania na stronie: https://www.euroblind.org/newsletter/2022/january/en/polish-serbian-and-turkish-versions-available.