Treść artykułu

Uczestnicy Zjazdu Delegatów w Okręgu Dolnośląskim PZN.

Nowy zarząd w Okręgu Dolnośląskim PZN

W Okręgu Dolnośląskim PZN odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem okręgu została ponownie Barbara Lindenau Bryja. 

Okręgowy Zjazd Delegatów odbył się 15 listopada br. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. Wzięło w nim udział 60 uczestników.

W głosowaniu na nowe władze okręgu uczestniczyło 31 z 33 delegatów z 22 kół terenowych. Wśród zaproszonych gości był Andrzej Brzeziński, prezes Zarządu Głównego PZN. W trakcie spotkania ocenił on pozytywnie działalność Okręgu Dolnośląskiego PZN, po przedstawieniu sprawozdania z upływającej kadencji Zarządu Okręgu oraz sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Dokument te zostały też jednomyślne przyjęte przez delegatów.

Prezesem na nową kadencje została wybrana dotychczasowa prezes − Barbara Lindenau Bryja, wybrano też dwóch wiceprezesów: Marzenę Liczmonik i Annę Jaworską (wchodzące w skład prezydium minionej kadencji). Zgodnie z obowiązującym statutem do składu Zarządu Okręgu zostało wybranych trzech członków: Irena Draganik − prezes Koła Ząbkowice Śląskie, Agnieszka Staniak – członek zarządu w Kole Jelenia Góra, Zbigniew Tomaszewski – prezes Koła Wałbrzych.

Natomiast Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Tadeusz Skrzypek, a w skład komisji weszli: Ryszard Kosior (dotychczasowy Przewodniczący OKR), Sabina Czyżewicz, Irena Janiszewska (osoby te mają już doświadczenie w pracy komisji) oraz dotychczasowy wiceprezes − Zbigniew Skulski. Delegatami na zjazd Zarządu Głównego PZN zostali: Barbara Lindenau Bryja, Anna Jaworska i Krystyna Kwolek.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani za wieloletnią pracę w kołach terenowych odchodzący prezesi: Maria Tylicka z Koła Góra Śląska i Teresa Woś z Koła Lubin. Podziękowania za prace na rzecz osób niewidomych i słabowidzących wraz ze skromnymi upominkami dostali przedstawiciele ustępującego Prezydium Zarządu. Zjazd przebiegł sprawnie w miłej atmosferze. Delegaci wraz z gośćmi dyskutowali i dzielili się wrażeniami podczas poczęstunku.

Życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów oraz pracy na rzecz rozwoju stowarzyszenia dla nowo wybranych władz Okręgu Dolnośląskiego PZN.

Anna Jaworska
Wiceprezes Okręgu

Uczestnicy Zjazdu Delegatów w Okręgu Dolnośląskim PZN.