Treść artykułu

Rozmowa lekarza z pacjentką

Nowe zasady leczenia uzdrowiskowego

Zmienią się zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie uproszczone i elektroniczne. To pacjent zdecyduje, gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację.

Powstanie nowy system teleinformatyczny. Pacjent nie będzie już musiał dostarczać skierowania papierowego od lekarza do NFZ. W zamian otrzyma kod, którym zarejestruje swój pobyt w sanatorium. Lekarz będzie mógł przekazać elektronicznie skierowanie pacjenta do wybranego przez niego sanatorium.

– Uzdrowisko samo będzie prowadzić listę oczekujących i wyznaczy termin leczenia. To fundamentalna zmiana – zapowiada Adam Niedzielski.

Dotychczas to NFZ zarządzał listą oczekujących, a termin zależał od kolejki w danym regionie. Dzięki nowym przepisom poprawi się dostępność do leczenia uzdrowiskowego i znacznie skróci się czas oczekiwania. Kwalifikację pacjenta przeprowadzi lekarz w uzdrowisku, a nie jak dotąd oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reforma zakłada też zwiększenie liczby zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu uzdrowiskowym dorosłych z 3 do 4 dziennie.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia