Treść artykułu

Niewidoma kobieta udziela wywiadu w pokoju biurowca

Nowe władze Światowej Unii Niewidomych wybrane

W trakcie dziesiątego zjazdu Światowej Unii Niewidomych (WBU), w dniu 23 czerwca br., dokonano wyboru nowych władz. Spotkanie odbyło w formie online.

280 delegatów WBU wybrało Martine Abel-Williamson z Nowej Zelandii na nową przewodniczącą Światowej Unii Niewidomych. Martine Abel-Williamson była zaangażowana w prace w zarządzie krajowej organizacji Blind Citizens New Zealand.

Nowo wybrany zarząd WBU ma następujący skład:

  • Pierwszy Wiceprezes: Fernando Riaño (Hiszpania),
  • Drugi Wiceprezes: Yaw Ofori Debra (Ghana),
  • Sekretarz Generalny: Diana Stentoft (Dania),
  • Skarbnik: Diane Bergeron (Kanada).

W najbliższych dniach na stronie internetowej WBU (https://worldblindunion.org/) zostanie opublikowana biografia nowo wybranego prezesa oraz członków zarządu.

W przyszłym tygodniu, od poniedziałku 28 czerwca do środy 30 czerwca, WBU zaprasza wszystkich do dołączenia do World Blindness Summit, międzynarodowej konferencji skierowanej do osób niewidomych i słabowidzących prowadzonej w formie online. Można śledzić ponad 30 konferencji w 3 językach na aktualne, ważne tematy i spotkać około 3500 uczestników z całego świata. Program jest dostępny na stronie: World Blindness Summit Madrid 2020 – Program.

Fot. Shutterstock