Treść artykułu

członkowie spotkania siedzą na sali i głosują; część z uczestników ma podniesione do góry żółte kartki

Nowe władze okręgu wybrane

Wczoraj, 23 marca br. w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego, na którym wybrano nowe władze. Prezesem została Dorota Majdak z koła Kozienice.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbył się w związku z tym, że dobiegł końca okres, na jaki został powołany przez Zarząd Główny, Zarząd Komisaryczny Okręgu Mazowieckiego. Zgodnie ze statutem PZN został on powołany 6 kwietna 2022 r. na czas do 12 miesięcy.

Na zaproszenie Zarządu Komisarycznego w spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, Izabela Hawryłow, sekretarz generalny ZG PZN, Elżbieta Bania, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, Zdzisława Krupa, główna księgowa PZN oraz prezesi kół Okręgu Mazowieckiego niebędący delegatami. W organizacji i prawidłowym przebiegu zjazdu pomagali pracownicy Instytutu Tyflologicznego PZN.

W głosowaniu delegatów prezesem Okręgu Mazowieckiego została wybrana Dorota Majdak (prezes Koła PZN w Kozienicach), a na wiceprezesów:

  • Ewa Kołodziejczyk, prezes koła w Piasecznie,
  • Krystyna Chruściel, członek nadzwyczajny koła w Garwolinie,
  • Zofia Rosa, prezes koła Pruszków, Grodzisk Maz., Żyrardów.

Podczas dyskusji, jaka wywiązywała się między głosowaniami, widoczne było zaangażowanie zebranych w sprawy okręgu oraz chęć współpracy z nowo wybranym zarządem.

Życzmy powodzenia nowo wybranym władzom. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za wkład Zarządowi Komisarycznemu, który podjął działania w kierunku porządkowania spraw okręgu.

Fot. i tekst JR/Centrum Komunikacji PZN