Treść artykułu

Osoba niewidoma w metrze

Nowe stacje warszawskiego metra

Jasne przestrzenie, inna nawierzchnia oraz pasy prowadzące wydrążone w płytkach, mniejsze kolumny i wiele oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami można zobaczyć na nowych stacjach metra.

15 września, po 38 miesiącach budowy, oddano do użytku nowe stacje drugiej linii Metra Warszawskiego. Jest to tzw. odcinek wschodni (Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka), położony na prawym brzegu Wisły.

Podczas projektowania i budowy zadbano o konsultacje niektórych rozwiązań architektonicznych z Polskim Związkiem Niewidomych, tak by nowe stacje dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. 16 września sprawdziliśmy, czy wytyczne z tych konsultacji zostały wprowadzone. Niestety, naszym zdaniem, zastosowane rozwiązania wymagają kilku korekt, ale pojawiły się też pozytywne zmiany.

Inaczej niż na starszych stacjach, trzy nowe perony pokryte są antypoślizgowymi płytami, a pasy prowadzące wydrążono bezpośrednio w tych płytach. Są szorstkie, żeby pasażerowie nie ślizgali się na nich w deszczowe czy śnieżne dni. Również wypukłe guzki na powierzchniach ostrzegawczych są wykonane inną techniką – są antypoślizgowe i mają czarny kolor.

W odpowiedzi na nasze uwagi, pasy prowadzące prowadzą nie tylko do wind, ale też do schodów. Doprowadzą nas również do planów tyflograficznych, dzięki którym możemy poznać układ stacji i zorientować się, w którym miejscu jesteśmy, dzięki wyraźnie oznaczonemu punktowi „Tu jesteś”. Zagadką są natomiast infomaty ZTM z klawiaturą oznaczoną brajlem, które są…. niedostępne dla osób niewidomych! Nie są udźwiękowione, w związku z tym pozostaje pytanie, po co zostały oznaczone brajlem?

Wiele do życzenia pozostawiają oznaczenia brajlowskie na poręczach. Na stacji Szwedzka o ostrą krawędź poręczy można pokaleczyć sobie rękę, a opis brajlowski jest tak skomplikowany, że trudno zapamiętać wskazówki dojścia do stacji.

Niemniej jednak, mimo tych niewielkich niedociągnięć, wprowadzone zmiany sprawiają, że osoba z dysfunkcją wzroku może poruszać się po stacjach Trocka, Targówek Mieszkaniowy i Szwedzka samodzielnie.

W najbliższych dniach planujemy przyjrzeć się bardziej szczegółowo nowym stacjom metra, a o wnioskach na pewno Państwa poinformujemy.